• 18 év alatti személyekre vonatkozó külön szabályok:
 • 16 év alatt: a menhely területén tartózkodni kizárólag szülői felügyelettel szabad.
 • 16-18 éves kor között: önkéntes munka végzése és a menhelyen való tartózkodás kizárólag közösségi szolgálat teljesítése keretében lehetséges, melyhez írásos szülői engedély szükséges!
 • 18 év feletti személy kizárólag a saját felelősségére végezhet önkéntes munkát és tartózkodhat a menhely területén.
 • Az önkéntes tudomásul veszi, hogy az egyesület nem vállal felelősséget semmilyen az önkéntes munka végzése során elszenvedett esetleges balesetért, fertőzésért, anyagi kárért. Az önkéntes az egyesület felé kártérítési igénnyel nem élhet.
 • Az önkéntes a munka során az egyesülettel kapcsolatban tudomására jutott információkat, dokumentumokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek azt nem adja tovább.
 • Az önkéntes értékeiért, személyes tárgyaiért az egyesület felelősséget nem vállal.
 • Az önkéntes tudomásul veszi, hogy az elvégzett munka társadalmi jellegű, azért ellenszolgáltatás nem jár.
 • Az állatok kenneljeibe mindenki saját felelősségére nyúlhat vagy mehet be.
 • A karanténos illetve az egyéb látogatók elől elzárt helyiségekbe, területekre munkatársaink engedélye nélkül belépni szigorúan tilos!
 • Dohányozni csak az arra kijelölt területeken szabad!
 • Az állatok hergelése, ijesztgetése és bárminemű bántalmazása szigorúan tilos!
 • Az állatokat etetni kizárólag a gondozók beleegyezésével szabad.
 • Kutyát sétáltatni kizárólag pórázon szabad!
 • Az egyesület tulajdonában lévő eszközöket és állateledeleket engedély nélkül a menhely területén kívülre vinni szigorúan tilos.
 • Az önkéntes tudomásul veszi, hogy a menhely területe balesetvédelmi és tűzvédelmi szempontból veszélyes üzem, mindent megtesz saját és mások testi épségének megőrzése érdekében, továbbá a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartja.
 • Vész esetén vagy balesetveszély észlelésekor az önkéntes segítő köteles azt azonnal a dolgozóknak jelenteni.
 • Az önkéntes tudomásul veszi a weboldalon olvasható önkéntes munkával kapcsolatos tudnivalókat.
 • Mindazon személy, aki a házirendet nem tartja be, vagy megszegi, köteles a menhely területét azonnali hatállyal elhagyni!