Az ideiglenes befogadó kutya/macska tartási költségeihez a menhely közös megállapodás szerinti mértékben hozzájárul, a felmerülő állatorvosi kezelések, gyógyszerek költségeit átvállalja, vagy a befogadó állja a költségeket.

A befogadó a kutyát/macskát határozatlan vagy határozott ideig látja el, biztosítva mind a fizikai, mind a szellemi fejlődéséhez és épségéhez szükséges feltételeket, szükséges esetben orvoshoz juttatását. A befogadó a kutya/macska állapotáról, fejlődéséről, viselkedéséről rendszeresen beszámol, és az Egyesülettel együttműködik az oltási program megvalósítása, az orvosi kezelések, és egyéb vonatozó szükséges eljárások megvalósítása során. A menhely képviselője a helyszínen ellenőrizheti az ideiglenes befogadás körülményeit.

A befogadott kutya/macska az Egyesület tulajdonát képezi, azzal kapcsolatban befogadó köteles az Egyesülettel egyeztetettek szerint eljárni. A befogadó az általa ideiglenesen befogadott kutyáért/macskáért felelősséget vállal, megfelelő körülményeket biztosít a számára. Az állatot előzetes egyeztetetés után vissza lehet adni a menhelynek.

Az Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Befogadó nem tesz eleget a jelen szerződésben vállalt feltételeknek, akkor a szerződés tárgyát képező kutyát/macskát térítésmentesen és azonnali hatállyal visszaveszi a Befogadótól, és felbontja vele az ideiglenes Befogadói szerződést. Amennyiben a Befogadó szeretné a kutyát a későbbiekben örökbe fogadni, előzetes egyeztetés alapján, az Egyesület beleegyezésével, az örökbefogadói szerződés aláírásával lehetséges abban az esetben, ha még nincs más örökbefogadóval aláírt szerződése az Egyesületnek.